Askims Flickcup


Vi ber alla föräldrar att ställa sig på de yttre långsidorna av respektive plan (markerat med blå streck i skissen). De områden som markerats med röda streck är för tränare och avbytare i de pågående matcherna. Undvik att stå vid kortsidorna då det kan störa spelarna.